https://unsplash.com/photos/Xamb3K9_sFg

credit: จาก link

https://www.learnjazzstandards.com/blog/learning-jazz/jazz-advice/7-day-jazz-practice-routine/

เดี๋ยวมาฝึกและแปลไปด้วยนะ

Day 1

Day 2


งาน Cluster Optimization หน้าที่หนึ่งของงาน RF Engineer


สำหรับการที่จะศึกษาเรื่อง Project Management หรือการจัดการโครงการ ใน Coursera ที่เรียน “Foundations of Project Management” เขาแนะนำคำ Buzzwords ที่ควรค่าแก่การ ค้นหาเพื่อเพิ่มความรู้เพิ่มเติม

สมมุตว่าเรากำลัง ดูเรื่อง Skill ที่ เกี่ยวกับการจัดการที่จะมี 3 เรื่องหลัก เราจะมีคำที่เกี่ยวข้องประมาณนี้ :

พอได้ยินคำเหล่านี้ ที่เกี่ยวข้องดังนี้จะได้ยินเขาพูดกันบ่อยๆ ลอง Search เพิ่มเติมดู


Idle Mode Vs Active Mode ( Connected Mode) หลักๆ คือมีการใช้งานกับไม่ใช้งาน เริ่มต้นให้เข้าใจว่า แต่ละกลุ่มหลักๆ จะมีกิจกรรมย่อย ว่า Mobile (คนโบราณเรียก) , UE ( คนยุค 3G เริ่มเรียก) มีพฤติกรรม อย่างไรบ้าง


SSV = Single Site Verification เป็นการทดสอบการทำงานของ 1 site นะ อย่าไปทำเยอะกว่านั้น เดี๋ยวผิดจุดประสงค์ ส่วนใหญ่อาจจะเป็นการ Stationary Test หรือ Spot Test เป็นจุดๆ เพื่อดูว่า การทำงาน มันทำงานได้หรือเปล่า ตาม Test Case


codesandbox.io ตามชื่อเป็น กระบะทราย ที่ๆเอาไว้เล่นหรือทดสอบเหมือนของเล่นเด็ก แต่เป็นที่เล่นเกี่ยวกับการให้บริการ IDE ที่เอาไว้ทดสอบ บน cloud โดยที่เราไม่

ต้องเริ่ม ติดตั้ง OS ตั้งแต่แรก

เรา focus เรื่องที่เราอยากรู้เลย เช่น ตอนนี้ผมกำลังหัด react ก็เน้นเรื่อง react ไปเลย

ตัวเทคโนโลยีที่รองรับให้เราได้ทดลองก็ทันสมัยอย่างที่ผมทดลอง สร้าง react มันข้ามขั้นตอนตั้งแต่ลง npm init, install จนพร้อมให้เริ่ม code แรกใน index.js ได้เลย ประหยัดพลังงานไปได้มากโข ตัวผมเองส่วนใหญ่พอติดปัญหาเรื่องการติดตั้งก็จะพาลทำให้ไม่อยากทำอะไรต่อ


วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Cell Site ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะมีการเรียกต่างกัน

“Site:” สถานีฐานที่เป็นที่ตั้งของสายอากาศ เพื่อกระจายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

“Cell หรือ Sector :” หมายถึงพื้นที่ใช้งาน หรือ Coverage ที่ครอบคลุมด้วย Site นั้นๆ

ซึ่งการใช้งานแต่ละ cell จะรองรับความหนาแน่นการใช้ตามจำนวน Service ที่รองรับ ใช้ได้หลายคน

เมื่อผู้ใช้งานมากขึ้นจนเต็ม capacity ที่รองรับได้ในแต่ละ cell ก็ต้องมีการขยายให้รองรับการใช้งานโดยการเพิ่ม cell/sector ซึ่งเราเรียกว่าการ add หรือ split cell/sector


ขอแชร์การจัด ระเบียบหน้าต่างเพื่อเขียน web application ของตัวเองนะครับ

ที่เขียนบันทึกมา บางคนอาจจะใช้วิธีนี้อยู่แล้วนะครับ แต่สำหรับมือใหม่อย่างผม คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ โดยส่วนตัวคิดว่าการจัดแบบนี้ทำให้เรา โฟกัสได้มาก ขึ้น เมื่อเทียบกับที่ต้องสลับหน้าจอไป มา ถ้าถึงในช่วงที่ต้อง Focus เรื่องเดียวจริงๆ ก็แค่ maximize หน้าจอนั้นขึ้นมาแล้ว พอเขียนเสร็จก็ย่อลงไปขนาดเดิม

//yordja


ขอจดบันทึกของตัวเอง หรือกำหนดเป็น Framwork ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา การทำงานของ Web Framework ในปัจจุบัน ซึ่งจะเอามาเปรียบเทียบ framework โดยเริ่มที่ Full Stack web (รวมทั้ง Front End และ Backend ใน Framework เดียวกัน) ดังต่อไปนี้ Ruby On Rails, Django และ Express จะได้รู้ขั้นตอนว่าแต่ละอันยากง่ายอย่างไร ก่อนที่จะเลือกตกลงปลงใจ ผิดถูกอย่างไรช่วยชี้แนะด้วยนะครับ

เพื่อเห็นภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบ จะแบ่งเป็น กลุ่มดังนี้

ขั้นพื้นฐาน


ทุกคนต้องเรียนรู้ วิธีที่จะเรียนรู้

Santiphap Utta (yordja)

music, computer, photo and girl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store